sowa magazyn europejski - europäisches magazin - european magazine
| < Luty 2007 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
www.flickr.com
stefan_kosiewski przedszkole oddali na burdel photoset stefan_kosiewski przedszkole oddali na burdel photoset
statystyka
Pisz swój dziennik w Internecie
wtorek, 27 lutego 2007
28.02.2007 Startuje Preinkubator Akademicki w Rzeszowie.

 Jutro  o godz. 9:00 odbędzie się uroczyste otwarcie Preinkubatora Akademickiego będącego częścią Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego w Rzeszowie. "Preinkubator Akademicki ma służyć rozwijaniu przedsiębiorczości studentów, absolwentów oraz kadry naukowej szkół wyższych Podkarpacia. Obiekt ten został wybudowany w strefie S3 - Politechnika Rzeszowska. W obiekcie o powierzchni 1000 m2 znajdują się 3 hale produkcyjno – usługowe, 8 pomieszczeń produkcyjno – usługowych, 3 pokoje biurowe oraz sala konferencyjna na 50 miejsc, wyposażona w sprzęt multimedialny" - mówi Andrzej  Szortyka, kierownik Centrum Zarządzania PPNT.

 Preinkubator Akademicki to jednak tylko część ogromnego przedsięwzięcia władz regionu podkarpackiego, jakim jest misja utworzenia wspomnianego wyżej Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego. Sygnatariuszami Porozumienia są Samorząd Województwa Podkarpackiego, Urząd Miasta Rzeszowa, Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Politechnika Rzeszowska oraz Uniwersytet Rzeszowski. Zarządzanie Parkiem powierzono zostało Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A, zaś koordynatorem całości prac związanych  z realizacją projektu jest Centrum Zarządzania PPNT.

 Celem utworzenia PPNT jest stymulacja rozwoju ekonomicznego Podkarpacia poprzez wspieranie przedsiębiorczości zorientowanej na zaawansowane technologie oraz stymulację działań zmierzających do generowania innowacji. Szczególną rolą Parku ma być podejmowanie inicjatyw gospodarczych przyczyniających się do kreowania nowych miejsc pracy oraz dyfuzji innowacji i nowoczesnych technologii dla przedsiębiorstw. Stwarzane będą dogodne warunki powstawania, działania i rozwoju małych i średnich firm innowacyjnych, które na terenie parku znajdą dostosowaną do ich charakteru działalności infrastrukturę techniczną, obsługę oraz specjalistyczną pomoc.

 Niektóre z celów strategicznych tego przedsięwzięcia to: wzmocnienie i wykorzystanie potencjału regionalnego sektora akademickiego i naukowo- badawczego dla rozwoju przedsiębiorczości i wzmocnienia, zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorców działających w obszarze PPNT, transfer technologii i pobudzanie innowacyjności wśród przedsiębiorców działających w obszarze PPNT, pozyskanie przedsiębiorców i inwestorów poprzez aktywną promocję i lobbing, wykorzystanie potencjału zlokalizowanych na obszarze Parku przedsiębiorców dla budowania sieci przedsiębiorców świadczących usługi kooperacyjne i pomocnicze oraz wykonujących, pomoc przedsiębiorcom PPNT w pozyskiwaniu środków finansowych, w tym pomocowych z UE.

 Nakłady całkowite na ten projekt wyniosą: 40 134 094,00 PLN, przy czym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 33 286 570,00 PLN. Bazą materialną Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego stanowił będzie wydzielony zespół majątku położonego na terenie gmin: Rzeszów, Trzebownisko, Głogów Małopolski oraz Świlcza. Łączny obszar terenów zgłoszonych do PPNT  to około 362 ha.

 "Już obecnie występuje bardzo duże zainteresowanie terenami inwestycyjnymi w Parku, w tym ze strony firm branży lotniczej. Podkarpacie ma wieloletnie tradycje w tej branży, efektem czego jest funkcjonowanie w Rzeszowie stowarzyszenia Dolina Lotnicza, integrującego działania firm z tego sektora w rozwiązywaniu wspólnych zadań" - mówi Andrzej Szortyka.

 Realizację zadań inwestycyjnych podzielono III etapy. Lata 2005-2007 to etap pierwszy. Uzbrojone zostać wówczas około 123 ha na odrębnych terenach oznaczonych jako S1 (49,8 ha), S2 (69,9 ha), S3 gdzie wybudowany został preinkubator wraz z infrastrukturą zewnętrzną na działce 3,7 ha.W drugim etapie - w latach 2008-2009 - uzbrojone ma być około 97 ha na odrębnych terenach oznaczonych jako S1 (69,4 ha), S2 (27,6 ha). W ostatnim etapie trzecim - to lata lata 2010-2012 - w zależności od potrzeb zostanie uzbrojone około 140 ha. Na razie są to dane szacunkowe, które będą na bieżąco weryfikowane.

 Strefa S1 zlokalizowana będzie wokół lotniska Jasionka koło Rzeszowa. Ma to być strefa inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej w szeroko pojętej branży lotniczej. Rozwój zaawansowanych technik szkolenia lotniczego oraz
rozwój koncepcji Centrum Logistycznego, to sfera jej działalności .Strefa S1, to będzie inkubator przedsiębiorczości, w którym rozwijać mają się firmy z Preinkubatora Akademickiego.

 Strefa podwyższonej aktywności gospodarczej - to planowana Strefa S2. Zakłada się funkcjonowanie tej strefy w formie parku przemysłowo- technologicznego, wykorzystującego potencjał Uniwersytetu Rzeszowskiego. Strefa będzie miała różnorodny profil, z głównym naciskiem położonym na technologie przetwórstwa spożywczego oraz biotechnologie. W strefie S3 już dużo się dzieje - to na jej terenie powstał Preinkubator Akademicki.

 Projekt rozbudowy PPNT znalazł się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. "W ramach realizacji drugiego etapu PPNT planujemy: uruchomienie we współdziałaniu z Politechniką Rzeszowską 5 laboratoriów badawczo – rozwojowych, w tym dla potrzeb przemysłu lotniczego, wybudowanie Inkubatora Technologicznego oraz Centrum Obsługi PPNT, ponadto w rejonie lotniska Rzeszów – Jasionka zostanie kompleksowo uzbrojone 50 ha terenów" - mówi Szortyka.

 Bazę materialną Parku stanowił będzie wydzielony zespół majątku położonego na terenie Gmin: Rzeszów, Trzebownisko, Głogów Małopolski oraz Świlcza. Łączny obszar terenów zgłoszonych do PPNT - około 362 ha.

 ----- Original Message -----

Sent: Tuesday, February 27, 2007 4:11 PM